/

Αποφάσεις για την ανάθεση ένδεκα αγόνων ακτοπλοϊκών γραμμών

plakiotakisvouliΕγκρίθηκαν από το Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για την εξυπηρέτηση ένδεκα δρομολογιακών γραμμών

Ακολουθούν στη συνέχεια οι αποφάσεις για τις ένδεκα γραμμές και οι εταιρείες που τις αναλαμβάνουν, με το μίσθωμα ανά δρομολόγιο.

-Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΝΑΞΟΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή, μισθούμενο τμήμα: ΝΑΞΟΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με υποχρέωση ελεύθερης προσέγγισης σε Αμοργό δύο (02) φορές την εβδομάδα και μία (01) φορά στη Δονούσα, έναντι μισθώματος τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (€32.892,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ» Ν.Π. 11014, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2023. 2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Δονούσας από και προς Νάξο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας. 3.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2023 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001.

-Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ και επιστροφή, μισθούμενο τμήμα: ΝΑΞΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ – ΚΑΤΑΠΟΛΑ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου καθώς και ενός (01) επιπλέον θερινού δρομολογίου για το χρονικό διάστημα από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], έναντι μισθώματος είκοσι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (€20.393,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ» Ν.Π. 11014, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2023. 2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Κουφονησίων από και προς Νάξο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας. 3.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2023 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 . 4.Ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών. 5.Τα χρονικά διαστήματα των επομένων ετών [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες] για τις πολυετείς συμβάσεις θα καθορίζονται με απόφαση από το Υ.ΝΑ.Ν.Π/ΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ΄/ΔΘΣ

-Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ – ΑΙΓΙΑΛΗ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή, μισθούμενο τμήμα: ΝΑΞΟΣ – ΔΟΝΟΥΣΑ – ΑΙΓΙΑΛΗ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου και ενός (01) επιπλέον θερινού δρομολογίου για το χρονικό διάστημα από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], έναντι μισθώματος τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (€32.892,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ» Ν.Π. 11014, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2023. 2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Δονούσας από και προς Νάξο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας. 3.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2023 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001. 4.Ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών. 5.Τα χρονικά διαστήματα των επομένων ετών [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες] για τις πολυετείς συμβάσεις θα καθορίζονται με απόφαση από το Υ.ΝΑ.Ν.Π/ΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ΄/ΔΘΣ.

 

-Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΧΙΟΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου καθώς και ενός (01) επιπλέον δρομολογίου την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 02/05/2022 έως 25/09/2022 [σύνολο είκοσι μία (21) εβδομάδες], σε συνέχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ, έναντι μισθώματος, χιλίων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (€1.596,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ Ν. Πειραιά 12396, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022. 2.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2022 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001.

 

-Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΧΙΟΣ – ΨΑΡΑ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, καθώς και ενός (01) επιπλέον δρομολογίου την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 02/05/2022 έως 25/09/2022 [σύνολο είκοσι μία (21) εβδομάδες], σε συνέχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ, έναντι μισθώματος πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (€5.588,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ Ν. Πειραιά 12396, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022. 2.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2022 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001.

 

-Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα και ενός επιπλέον (01) δρομολογίου την εβδομάδα ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ σε ανταπόκριση Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου από Πειραιά στο λιμένα Πάτμου, πρωινή ώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος χιλίων τριακοσίων ευρώ (€1.300,00) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο, στη συμπλοιοκτησία ΓΡΥΛΛΗ Ν.- ΓΡΥΛΛΗ ΧΡ. του Ε/Γ-Τ/Ρ ΠΑΤΜΟΣ ΣΤΑΡ Ν. Λέρου 06, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022. 2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των Λειψών από και προς Πάτμο και Λέρο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας. 3.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2022 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001

 

-Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΣΟΥΓΙΑ – ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ – ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση τριών (03)δρομολογίων την εβδομάδα με μία (01) υποχρεωτική προσέγγιση ανά εβδομάδα στη ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος, τριών χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€3.104,84), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου ΣΑΜΑΡΙΑ Ι Ν. Χανίων 16, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022. 2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Γαύδου από και προς Παλαιόχωρα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας. 3.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2022 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001

 

-Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου και την υποχρέωση εκτέλεσης ενός (01) επιπλέον ελεύθερου (άνευ επιδοτήσεως) δρομολογίου από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], έναντι μισθώματος, τριών χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€3.104,84), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου ΣΑΜΑΡΙΑ Ι Ν. Χανίων 16, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022. 2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της νήσου Γαύδου από και προς Χώρα Σφακίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας. 3.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2022 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001.

-Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΠΑΤΡΑ – ΙΘΑΚΗ και επιστροφή, με την εκτέλεση επτά (07) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με δυνατότητα προσέγγισης σε επιπλέον λιμένες, έναντι μισθώματος επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών ευρώ (€ 7.143,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη ένωση εταιρειών με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ, όπως αυτή απαρτίζεται από τις εταιρείες με την επωνυμία «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ V Ν.Ε.», πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» Ν.Π. 10280, «ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.», πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΑΡΕ ΝΤΙ ΛΕΒΑΝΤΕ» Ν.Π. 11117, «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.», πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ «ΦΙΟΡ ΝΤΙ ΛΕΒΑΝΤΕ» Ν.Π. 12207, και «ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ Ν.Ε.» πλοιοκτήτρια του Ε/ΓΟ/Γ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ» Ν.Π. 10801, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από το Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» Ν.Π. 10280 έχοντας υπόψη και την παράγραφο 35 της υπό στοιχείο (5) απόφασης του προοιμίου της παρούσας. 2.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2022 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001.

 

-Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής α) ΨΑΡΑ – ΧΙΟΣ και επιστροφή και β) ΨΑΡΑ – ΒΟΛΙΣΣΟΣ – ΨΑΡΑ, ως ακολούθως: ι. α)ΨΑΡΑ – ΧΙΟΣ και επιστροφή, ως ακολούθως: i)Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, πλην της θερινής περιόδου από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], ii)Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], και iii)Καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου επιπλέον δύο (02) δρομολόγια το μήνα για μεταφορά καυσίμων και οχληρών φορτίων, έναντι μισθώματος πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€5.700,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο, β)ΨΑΡΑ – ΒΟΛΙΣΣΟΣ – ΨΑΡΑ, με την εκτέλεση έξι (06) δρομολογίων την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], έναντι μισθώματος δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (€2.710,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗ Ι Ν.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ ΨΑΡΑ ΓΚΛΟΡΥ Ν. Πειραιά 12085 για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022. 2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των Ψαρών από και προς Χίο και Βολισσό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας. 3.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2022 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001.

 

-Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής: α)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, όπου στο ένα εκ των οποίων θα γίνεται προσέγγιση στη Χρυσομηλιά, έναντι μισθώματος δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€ 2.390,73) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., β)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, όπου έκαστο Σαββάτο το δρομολόγιο θα εκτελείται ως εξής: ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ – ΦΟΥΡΝΟΙ –ΘΥΜΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή και εκάστη Κυριακή το δρομολόγιο θα εκτελείται ως εξής: ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ–ΘΥΜΑΙΝΑ – ΦΟΥΡΝΟΙ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή, έναντι μισθώματος τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (€3.450,81) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και γ)ΦΟΥΡΝΟΙ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή, με την εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, όπου στα δύο (02) εκ των οποίων θα γίνεται προσέγγιση σε Θύμαινα και Χρυσομηλιά, έναντι μισθώματος δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (€2.471,45) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία ΣΙ ΤΖΕΜ Ν.Ε., πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ Ν.Π. 12577, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022. 2.Η ανάδοχος υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων των Φούρνων και Θύμαινας από και προς Άγιο Κήρυκο και Καρλόβασι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας. 3.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2022 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α΄145).