Απάντηση στην Π.Ν.Ο

Όπως είναι γνωστό μεταξύ των προσόντων που απαιτούνται για τη ναυτολόγηση ναυτικών σε ελληνικά πλοία είναι και το
πιστοποιητικό ελληνομάθειας.
Με έκπληξη λοιπόν διαπιστώνουμε ότι οι δήθεν συνδικαλιστές της ΠΝΟ αδυνατούν να κατανοήσουν ακόμη και τα απολύτως σαφή
και απλά ελληνικά.
Στην χθεσινή επιστολή μας προς το ΥΠΑΑΝ, η οποία κοινοποιήθηκε και προς την ΠΝΟ, ρητώς αναφέρεται ότι:
« Εν όψει της, κατά την άποψη μας παράνομης επικύρωσης της ΣΣΕ, η εταιρεία μας θα εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από αυτήν,
αναμένοντας τις αποφάσεις των αρμοδίων δικαστηρίων»
Αυτή τη ρητή δήλωση μας για συμμόρφωση προς την ΣΣΕ 2010-2011, παρά την καταφανή παρανομία της διαδικασίας επικυρώσεως
της, η ΠΝΟ ερμηνεύει ως άρνηση ή έμμεση άρνηση συμμορφώσεως και διαβλέπει πρόθεση μη συμμορφώσεως μας. Δίκη
προθέσεων σταλινικού τύπου.

Για να το πούμε λοιπόν στην «πλέρια δημοτικιά» που μπορεί και καταλαβαίνει ο υπερβείς το όριο συνταξιοδοτήσεως, ναυτικός των
γραφείων, συνδικαλιστής: «η ΝΕΛ έχει πρόθεση να εφαρμόσει την παράνομη ΣΣΕ, αλλά κρατά κάθε δίκιο της αν στην τελική το
δικαστήριο πει ότι η ΣΣΕ είναι παράνομη».
Μήπως θέλουν τα σοβιέτ του Πειραιά να γίνουμε «δηλωσίες» και να απαρνηθούμε τις απόψεις μας ή μήπως θέλουν να παραιτηθούμε
από το δικαίωμα μας να προσφύγουμε στην ελληνική δικαιοσύνη; Δίκιο, τελικά, είναι αυτό που κρίνουν τα δικαστήρια και όχι αυτό
που απαιτεί η ΠΝΟ.
Μετά και από αυτή τη διευκρίνιση ελπίζουμε ότι η ΠΝΟ θα σταματήσει να μας εκβιάζει και απειλεί με δήθεν «συνδικαλιστική
παρέμβαση» στα πλοία μας, βλέπε παράνομη κατάληψη των καταπελτών και παρεμπόδιση απόπλου, πρακτικές που συνηθίζει, ιδίως
κατά της εταιρείας μας, και για τις οποίες ήδη εκκρεμούν μηνύσεις.
Εμμονή σε αυθαίρετες ερμηνείες και απαιτήσεις δηλώσεων υποταγής θα μας υποχρεώσουν αφ’ενός σε άμυνα και υπεράσπιση των
δικαίων μας, αφού το κράτος λάμπει δια της απουσίας του, και αφ’ ετέρου στη λήψη κάθε νομίμου μέτρου τόσο κατά του σωματείου
όσο και ατομικώς εναντίον όσων συμμετέχουν σε τέτοιες παράνομες ενέργειες.
Μοναδική εξήγηση για τέτοια εμμονή θα ήταν ότι όντως ισχύουν οι φήμες που κυκλοφορούν ότι δήθεν η ΠΝΟ έχει αναλάβει
εργολαβικά την εξόντωση της εταιρείας μας και τις οποίες δεν θέλουμε να πιστέψουμε.
Περαιτέρω αρνούμαστε τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς για δήθεν οφειλή δεδουλευμένων προς τα πληρώματα των πλοίων μας,
τα οποία εγγράφως έχουν δηλώσει ότι ουδέν τους οφείλουμε και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος μας να ζητήσουμε πλήρη
αποζημίωση από τους συκοφάντες, οι οποίοι με τα ψεύδη αυτά προσβάλλουν τη φήμη της εταιρείας μας και κουβαλάνε νερό στους
μύλους των ανταγωνιστών μας.
Μοναδική διαφωνία μας ήταν και παραμένει το κύρος της ΣΣΕ 2010-2011, η οποία υπεγράφη από την ισχνή μειοψηφία της εργοδοσίας

και επεβλήθη στις υπόλοιπες εταιρείες δια της βίας.

Η ΝΕΛ, σεβόμενη την τυπική νομιμότητα θα εφαρμόσει την παρανόμως κυρωθείσα ΣΣΕ, αλλά θα διατηρήσει και το δικαίωμα της να

επιδιώξει την ουσιαστική νομιμότητα δια της ακυρώσεως της. Το δικαίωμα μας αυτό είναι αναφαίρετο και θα το υπερασπιστούμε με

κάθε μέσο.

Τέλος καλούμε τους δήθεν συνδικαλιστές των γραφείων, που κόπτονται για αυξήσεις τα έτη 2010 και 2011, να σεβαστούν τις δουλειές

των εργαζομένων στα πλοία ναυτικών, τους νησιώτες που μένουν χωρίς επικοινωνία, τις χιλιάδες μετόχους της εταιρείας μας και

όλους όσους μέσα στην κρίση αυτή έχουν υποστεί καθίζηση των αποδοχών τους, αλλά εξακολουθούν και αγωνίζονται για να μείνουν

οι ίδιοι και η Ελλάδα όρθιοι.