/

«Αντάρτικο» από τους ακτοπλόους!

seenΟ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, γνωστοποίησε ότι οι εκπρόσωποί του, στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, θα απέχουν από τη χθεσινή συνεδρίαση σε ένδειξη η διαμαρτυρίας, γιατί το Υπουργείο Ναυτιλίας οφείλει στις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν άγονες γραμμές περί τα 60 εκατ. ευρώ.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής: «Αξιότιμε κύριε Κυριαζόπουλε, Σας ενημερώνουμε ότι στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ του Συνδέσμου μας ελήφθη ομόφωνη απόφαση για τη μη συμμετοχή των εκπροσώπων του ΣΕΕΝ στη σημερινή συνεδρίαση του ΣΑΣ. Η μη συμμετοχή των εκπροσώπων μας έχει την έννοια της διαμαρτυρίας για τα οφειλόμενα προς τις εταιρείες μας μισθώματα που ξεπερνούν τα 60 εκ €. Επίσης λαμβανομένου υπόψη ότι η Ημερήσια Διάταξη αφορά δύο θέματα για τη σύναψη συμβάσεων Δημόσιας Υπηρεσίας, επιθυμούμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για την προκήρυξη νέων διαγωνισμών όταν όπως φαίνεται δεν έχουν εξασφαλιστεί τα αναγκαία κεφάλαια. Η επιστολή μας παρακαλούμε όπως αναγνωσθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου».