Ανακοίνωση MINOAN LINES

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ EΤΑΙΡΕΙΑ

 Η εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία»), κατ’ επιταγή του ν. 3340/2005 και της υπ’ αρίθμ. 3/347/2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με την από  18/5/2009 ανακοινωθείσα προς το επενδυτικό κοινό συμφωνία πώλησης του συνόλου της συμμετοχής της στην εταιρεία Χελλένικ Σήγουεϊς Α.Ν.Ε. (η «Σύμβαση Πώλησης»), προς την εταιρεία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.» (εφεξής η «ΑΝΕΚ»):

 

Η Εταιρεία, κατόπιν μη καταβολής από την ΑΝΕΚ της πληρωτέας την 30η Νοεμβρίου 2010 δόσης του τιμήματος πώλησης σύμφωνα με τη Σύμβαση Πώλησης, προέβη στη συμβατικώς προβλεπόμενη δήλωση υπαναχώρησής της από τη Σύμβαση Πώλησης και ανέλαβε τους τίτλους των μετοχών της επί της Χελλένικ Σήγουεϊς Α.Ν.Ε. από την θεματοφύλακα τράπεζα  ALPHA BANK Α.Ε.

Η Εταιρεία, σεβόμενη τις επιταγές της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, θα ενημερώσει έγκαιρα και έγκυρα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη.

 

Από το Γραφείο Τύπου

της MINOAN LINES

Ηράκλειο, 31 Δεκεμβρίου 2010