18ο Συμβούλιο Αντιπροσώπων Παιδικής HELMEPA, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί το 18ο Συμβούλιο Αντιπροσώπων Παιδικής HELMEPA στο κτίριο της εταιρείας-μέλους της HELMEPA, Costamare Shipping, Ζεφύρου 60 και Λεωφ. Συγγρού, Παλ. Φάληρο.

Το Συμβούλιο, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, αποτελείται από 15 παιδιά, ηλικίας 5-13 ετών, που εκπροσωπούν τις πιο δραστήριες ομάδες εθελοντών-μελών του προγράμματος «Παιδική HELMEPA» απ’ όλη την Ελλάδα. Σκοπός του Συμβουλίου είναι τα ίδια τα παιδιά να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους δράσεις και να προτείνουν ιδέες για τη βελτίωση του προγράμματος. Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα και ανακοινώνουν το Ψήφισμά τους «προς την κοινωνία των μεγάλων».

Στόχος του προγράμματος «Παιδική HELMEPA» είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά που συμμετέχουν να γίνουν υπεύθυνοι, περιβαλλοντικά ενήμεροι και ενεργοί αυριανοί πολίτες. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δράσεις των παιδιών μπορείτε να βρείτε στο website του προγράμματος www.helmepajunior.gr.


Παράλληλα με το Συμβούλιο των παιδιών, στην αίθουσα παρουσιάσεων στο ισόγειο του κτιρίου, θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 συνοπτική ενημέρωση των συνοδών γονέων και εθελοντών εκπαιδευτικών για την εξέλιξη του Προγράμματος. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει και ομιλία του Συντονιστή του προγράμματος MED POL του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, κ. Saverio Civili, για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις στην περιοχή της Μεσογείου. Θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα στις 12.00 που προσφέρει η εταιρεία Costamare Shipping.

Θα υποδεχτούμε με χαρά στην εκδήλωση όλους τους εκπροσώπους του Τύπου και των ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά τα παιδιά και να ενημερωθούν για τις προσπάθειές τους να προστατέψουν το περιβάλλον της πατρίδας μας.