ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ

Ε/Γ-Ο/ AQUA MARIA 17/03/2012

  Η NEL LINES S.A. ανακοινώνει την προσωρινή διακοπή, λόγω μηχανικής βλάβης, του πλοίου της…