Έφθασε στον Πειραιά το νέο απόκτημα της European Seaways

Έφθασε τα ξημερώματα στη ράδα του Πειραιά το εγ/ογ BANASA και αυτές είναι οι πρώτες φωτογραφίες του αποκλειστικά από το nautilia.gr. Το νέο απόκτημα της European Seaways έφθασε ρυμουλκούμενο από το Aliaga της Τουρκιας από το ρυμουλκό Christos XIII. Το BANASA αγοράστηκε