Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κύπρου: Ενθαρρυντικά μηνύματα για την ναυτιλία

Ενθαρρυντικά μηνύματα για περεταίρω ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα και της οικονομίας έστειλαν Κυβέρνηση και Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο σε χθεσινό δείπνο. Για τη συμβολή του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, όπως και για την ανάπτυξη της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, έκανε