Μετακίνηση στα νησιά – Τι ορίζει η ΚΥΑ

Τη μετακίνηση των πολιτών στα νησιά της χώρας και την κυκλοφορία σκαφών και πλοίων ορίζει το ΦΕΚ που δημοσίευσε το υπουργείο Ναυτιλίας. Με το ΦΕΚ 1308 Β’/03-04-2021 εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο