Επιστροφή στα κέρδη για την Cosco Shipping

Επιστροφή στα κέρδη για την COSCO Shipping Holdings Co, το πρώτο τρίμηνο του 2017, λόγω της ανάκαμψης της αγοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η εταιρεία σημείωσε καθαρό κέρδος 270 εκατ. CNY (39,1 εκατ. Δολαρίων ΗΠΑ) για το τρίμηνο, έναντι καθαρής ζημίας 4,46 δισ. CNY που