Ανοίγουν την κάνουλα προς τη ναυτιλία οι Ελληνικές τράπεζες

3 δισ. περισσότερη ρευστότητα στους εφοπλιστές   Αλλάζει η εικόνα στο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, με τις ελληνικές τράπεζες να αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους όπως κάνουν και οι ξένες τράπεζες, σε αντίθεση με τις κινήσεις των ξένων τραπεζών που διατηρούν καταστήματα στην