Δημήτρης Φαφαλιός: Η πράσινη ναυτιλία είναι υπόθεση όλων

H απαλλαγή της ναυτιλίας από τον άνθρακα μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και κυρίως η ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα όπως πετρελαϊκές εταιρείες, διυλιστήρια, προμηθευτές καυσίμων και τα ναυπηγεία εστιάσουν στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών μηδενικού άνθρακα που θα μπορούν να