/

Τα 50 χρόνια λειτουργίας γιορτάζει το ΕΛΙΝΤ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ) συμπληρώνει φέτος  50 χρόνια από την Ίδρυσή του και θα κυκλοφορήσει επετειακό Λεύκωμα το οποίο θα παρουσιασθείς ειδική εκδήλωση.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) είναι κοινωφελές σωματείο με επιστημονική δραστηριότητα στο χώρο της Ελληνικής ναυτιλίας και διεθνώς. Συστάθηκε και λειτουργεί από το 1972, με στόχο την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και τη διευκόλυνση της διάχυσης νέων ιδεών και μεθόδων στο ναυτιλιακό γίγνεσθαι. Το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. αποτελεί πρότυπο, για τα ελληνικά δεδομένα, φορέα ο οποίος έχει διατηρήσει την ανεξαρτησία του από πολιτικές, συνδικαλιστικές, ιδεολογικές, οικονομικές και άλλες επιρροές.

Στηρίζεται οικονομικά κυρίως στις ετήσιες συνδρομές των μελών του και συμπληρωματικά σε χορηγίες που παρέχονται από ιδιώτες, εταιρείες και φορείς που γνωρίζουν και εκτιμούν τη διαχρονική συμβολή του στην ανάπτυξη της ναυτικής τεχνολογίας.

Το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. «γέφυρα» επικοινωνίας και συνεργειών του επιστημονικού και επιχειρηματικού κόσμου της Ναυτιλίας, είναι μέλος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Σωματείων Ναυτικής Τεχνολογίας (Confederation of European Maritime Technology Societies – CEMT).

Το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. έχει υπογράψει Σύμφωνο συνεργασίας με τo “The Royal Institution of Naval Architects” και με το SNAME Greek Section.

Είναι επίσης αδελφοποιημένο με τη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς