//

Ανακηρύχθηκε η γραμμή Σαμοθράκη – Λήμνο

Τους πλειοδότες σε οκτώ άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές ανακήρυξε με πρόσφατη απόφαση του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. Ανάμεσα τους αυτή και της Σαμοθράκης – Λήμνο και επιστροφή με το ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

Ειδικότερα, με την απόφαση του, ο Υπουργός κατακύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση των οκτώ αγόνων γραμμών μέχρι 31/10/2021 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις τριετούς διάρκειας. ως ακολούθως: